Home

Welkom bij het Donor Impact Invest Fund

Met donorgeld investeren, een nieuwe vorm van filantropie

Er is maatschappelijk grote behoefte aan duurzame en schaalbare oplossingen. Waardevolle ondernemers met deze oplossingen zijn er volop! Het probleem is; een vlotte start mogelijk te maken. Met donor-geld brengen we de wereldwijde doelen dichterbij. Het risicovolle financieringsgat voor kansrijke start-ups kan met donor-geld overbrugd worden. Door de donatie structuur is het voor de DIIF mogelijk om te investeren in kansrijke prille ondernemingen en daar het financieringsgat op te vullen. Het fonds is roterend waardoor de donatie meermaals kan worden ingezet daarnaast zorgt investeren in bedrijven voor continuïteit die niet mogelijk is bij een gift. Zo creëert de donatie effectievere impact. 100% van de donatie wordt geïnvesteerd.

We investeren in Nederlandse impact-first bedrijven; het maatschappelijke doel staat voorop. Dit vraagt bewust om een andere eigendoms-structuur van de ondernemer. We relateren de impact aan de wereldwijde impact-doelen van de VN (SDG’s). Inclusiviteit, circulariteit en duurzaamheid maken het verschil. Voorbeelden zijn; Paper on the rocks, de Clique en Cargoroo

DIIF bestuur

If you think you’re too small to have an impact, try going to bed with a mosquito in the room.

Anita Roddick