Wie zijn wij

Onze geschiedenis

In 2014 is het Donor Impact Involve Fund met statutaire naam: Stichting Pymwymic Donor Impact Involve Fund opgericht door Margaret van Beuningen-McGovern. Het doel was om jonge ondernemingen te katalyseren door donerend te investeren.  Zij kende en zag de grote groei van Donor Advice Funds (DAF’s) in de Verenigde Staten en bracht dit idee naar Nederland. De DIIF (Donor Impact Invest Fund) is hiermee één van de eerste Donor-Impact-Investerings fondsen in Nederland. Juist voor hele jonge disruptieve social entrepreneurs is startkapitaal heel belangrijk. Donerend-impact-investeren helpt particulieren en stichtingen om samen meer impact voor het (statutaire) doel te bereiken.

In 2021 is de DIIF een zelfstandige stichting geworden, evenals Pymwymic zal de DIIF zich inzetten voor een duurzame manier van investeren. Voor meer informatie over Pymwymic bezoek de website: pymwymic.com

Donerend investeren, een nieuwe vorm van filantropie

Even voorstellen

Ilse Bastmeijer

Functie binnen de DIIF: voorzitter, expertise communicatie
Opleiding/expertise: marketingcommunicatie in de food en retail branche
Werkervaring: 20 jaar marketing bij diverse retail en foodbedrijven. De eerste 10 jaar in loondienst, daarna 10 jaar als freelancer. 5 jaar ervaring als impact investeerder via Goeie Grutten Impact Fonds, en daarnaast diverse vrijwillige bestuursfuncties

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

“In het ondernemersgezin waar ik opgroeide, stond voeding centraal en dat bleef zo in mijn werkzame leven als marketeer. Met de ontdekking van het impact investeren ontstond een aantal jaren geleden de wens op een heel andere manier met voeding bezig te zijn. Mijn passie voor voeding bleek namelijk heel goed samen te gaan met de nuttige inzet van kapitaal. Het motiveert me enorm om ondernemingen actief te kunnen steunen vanuit ons fonds bij het waarmaken van hun impactdoelstellingen.”

Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Over 5 jaar heeft de DIIF een belangrijke positie ingenomen in het landschap van stichtingen en impact fondsen. Het legt de brug tussen doneren en investeren. We hebben een portfolio opgebouwd met tientallen mooie bedrijven en een trouw netwerk van donoren waarmee we de investeringen kunnen doen. 

Frank van Beuningen

Functie binnen de DIIF: algemeen bestuurslid en secretaris
Opleiding/expertise: een man van de praktijk
Werkervaring: carriere begonnen als directeur van Gaastra. Vervolgens als early adapter in de jaren 80 begonnen bij het Social Venture Network, waarna impact investing in 1995 naar Nederland werd gebracht. Vervolgens zijn Pymwymic en later de DIIF en PYM opgericht.

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Er is meer van belang dan de focus op geld die ik ervaarde in het bedrijfsleven. Het gaat om mensen en sociale contacten. Vervolgens kwam daar de focus op het environment bij, bijvoorbeeld water en voedsel.

Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Dat het een organisatie is die op zichzelf kan staan, die gevoed kan worden door eigen inkomsten. En dat er andere organisaties zijn die ons voorbeeld volgen.

Eveline Hilhorst

Functie binnen de DIIF: algemeen bestuurslid, expertise communicatie en next gen
Opleiding/expertise: Oorspronkelijk fashion management, op dit moment master business administration en impact investing for the next generation
Werkervaring: inkoop in de mode industrie

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Vanuit mijn familie heb ik de mogelijkheid om hierin actief te zijn. Toen ik betrokken raakte werkte ik nog in de mode en dit voelde als een hele goede tegenhanger van de zeer vervuilende industrie waarin ik actief was. Echter werd de drang naar mijn tijd en energie voor een positieve uitkomst inzetten zo groot, dat ik besloot om voorlopig de mode industrie te verlaten. Om me te verbreden en meer te leren over impact investing ben ik weer gaan studeren. Ik wil mijn tijd besteden aan iets wat een positieve uitkomst heeft. 

Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Mijn next-gen lens is zeer duidelijk aanwezig in mijn hoop voor de DIIF. Ik wil heel graag jongere mensen betrekken bij de mogelijkheden die impact investing biedt. Onderdeel hiervan is ook doneren. Mijn droom is dat de DIIF zo groot wordt dat het mogelijk is om kleine donaties te doen, waardoor jonge mensen, die vaak minder te besteden hebben, de mogelijkheid krijgen om bij de DIIF te doneren en daardoor te leren over impact investing. 

Bas van Ecke

Functie binnen de DIIF : algemeen bestuurslid, expertise investeringen
Opleiding/expertise : Diergeneeskunde / Software development, creative business solutions
Werkervaring : 20 jaar ervaring als ondernemer en daarnaast de laatste 6 jaar ook als investeerder

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Steentje bijdragen aan een eerlijkere en leefbare wereld waar mijn kinderen ook nog plezier van hebben.

Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Een portfolio van 50 mooie investeringen in startups met een missie welke een grote impact gaan hebben.

Ad van der Sluijs

Functie binnen de DIIF: penningmeester
Opleiding/expertise: finance
Werkervaring: 30 jaar financieel management in profit en non-profit organisaties. De afgelopen 10 jaar werkzaam als impact investor, adviseur en ondernemer.

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Ik kan niet anders meer op basis voortschrijdend inzicht wat ik heb verkregen. Ik heb mogen werken als CFO voor een familiebedrijf en als in een soortgelijke functie voor een grote ontwikkelingsorganisatie. Ik beschouwde dat lange tijd als 2 verschillende werelden. Waarbij het gaat om investeren met geld ten behoeve van een beoogd financieel rendement of het doneren van geld ten behoeve van een beoogd maatschappelijk rendement. In 2010 kwam bij mij het inzicht dat deze werelden niet alleen prima samen gaan, maar dat het ook vreemd is om ze te scheiden; zeker als het om beoogde resultaten gaat. Impact investing betekent dat je in de volle breedte kijkt naar wat een onderneming nastreeft en doet; geen winstmaximalisatie, maar optimalisatie van alle aspecten. Wat heeft het voor zin om geld te verdienen als dat ten koste gaat van mens of milieu? 

 Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Ik ben vanaf aanvang aan betrokken bij DIIF in het besef dat investeren door doneren een lastig instrument is om uit te leggen, maar als instrument een zeer belangrijke rol speelt in de levenscyclus van betekenisvolle ondernemers, die in deze tijd opstaan. Mijn droom is dat DIIF als instrument over 5 jaar zelfstandig “staat” en gevonden wordt door ondernemers en donateurs/investeerders. Dwz dat DIIF jaarlijks een significant aantal innovatieve, kansrijke betekenisvolle ondernemer financieel  ondersteunt in de risicovolle seed capital fase, alsmede dat DIIF gevoed wordt door zowel terugkerende opbrengsten uit geslaagde financieringen als door donoren die bijdragen in het besef dat je niet eerst moet verdienen om op latere leeftijd wat terug te geven, maar beide zaken nu al kunt combineren.

Jeanne Specht Grijp

Functie binnen de DIIF: Bestuurslid – expertise “enabler”, finance & investment, educatie
Opleiding/expertise: Bedrijfseconomie, Private Wealth Management 
Werkervaring: 4 jaar accountancy, 7 jaar financial management opleidingsinstituut, 10 jaar project- en verander management financiële sector, en de afgelopen 10 jaar single family- en investment office en sociaal ondernemer

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Zoals Nelson Mandela ooit zei; “Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen”.
Het heeft mij altijd verbaasd hoe vanuit de finance & investment wereld investeringsmogelijkheden in educatie en ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen worden beoordeeld.Door zelf aan impact investing te doen op educatie gebied (zowel als ondernemer vanuit UbuntuAcademy en als investeerder vanuit LifeTree) wil ik graag bijdragen aan een geheel nieuwe waarderingsmethodiek welke in mijn ogen nodig is bij de waardebepaling van dit soort sociaal maatschappelijke ondernemingen in het algemeen.

 Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

Dat we een warm betrokken en onderling verbonden community hebben opgebouwd. Zodat we samen voor de huidige en komende generaties een duurzaam en vreedzaam verschil kunnen blijven maken voor de lange termijn. Dat we met elkaar de zorg voor onszelf, onze kinderen en onze leefomgeving omzetten. Zowel in ons gedrag als in onze investeringskeuzes. En dat we daardoor kunnen bijdragen dat een ieder kan blijven genieten van de werking van alle zintuigen, in verbondenheid met de geuren en kleuren van onze aarde en al wat leeft.

Ignaz Anderson

Functie binnen DIIF: Adviseur bestuur en fondswerving
Werkervaring: 25 jaar onderwijs in diverse functies, 15 jaar directeur Iona Stichting, momenteel adviserend in sector filantropie en lid van diverse besturen en raden van toezicht.

Wat drijft je om aan impact investing te doen?

Onderwijs en de wereld van filantropie hebben overeenkomstig dat beide het ontwikkelingspotentieel willen helpen bevorderen. Impact-investing stimuleert een nieuwe kijk op bestedingen, bedrijfsvoering en beleggingen voor fondsen en particulieren. Filantropisch kapitaal versterkt hiermee haar dienstbare rol in de samenleving.

Wat is je droom voor de DIIF over 5 jaar?

DIIF heeft over 5 jaar een nieuwe vorm van filantropie (sociaal-ondernemerschap) in NL zichtbaar gemaakt waarmee bedrijfsmatige oplossingen van maatschappelijke- en milieuvraagstukken in een vroege fase gestimuleerd worden. Donerend-investeren is er voor iedereen en wil bijdragen om de sociale ongelijkheid in de wereld te verminderen.

%d bloggers liken dit: