Maatschappelijk verantwoord investeren met donaties

Donor Impact Invest Fund (DIIF) investeert met donaties in Nederlandse impact-first bedrijven, sociale ondernemingen die primair een maatschappelijke missie hebben. Deze ondernemingen willen voor alles een maatschappelijk probleem oplossen en fixeren dus niet op winstmaximalisatie en aandeelhouderswaarde.

Steward-ownership
Vanwege hun missie kiezen sociale ondernemingen vaak voor Steward-ownership; een andere eigendomsstructuur. In die structuur is de stichting eigenaar van de onderneming. Persoonlijke financiële prikkels worden daarmee weggenomen en de onderneming kan niet langer worden ver- of gekocht. Omdat er binnen dit nieuwe ondernemen geen sprake is van te erven vermogen, wordt winst geherinvesteerd in de missie van het bedrijf. Investeerders en oprichters worden eerlijk gecompenseerd.
Financiering opstartfase sociale ondernemingen
Er werken al veel sociale ondernemingen aan de verwezenlijking van duurzame doelen, maar vaak hebben zij moeite hun opstartfase te financieren. Er zijn in eerste instantie immers nog geen inkomsten uit de bedrijfsactiviteiten en aanvullende financiering is lastig te organiseren omdat het bedrijfsmodel nog niet bewezen is.
Het verschil maken

DIIF helpt sociale ondernemingen door de opstartfase heen als hun duurzame oplossing de potentie heeft mainstream te worden en dus echt het verschil kan maken. In dat geval steunen we ze. En we doen dat helemaal met de donaties die we verwerven.

Roterend werken

Is een sociale onderneming door de opstartfase heen, dan betaalt het de investering terug. Wij investeren dat bedrag vervolgens volledig in de opstartfase van een ándere veelbelovende startup. Roterend werken, noemen we dat. Deze manier van werken is uniek voor Nederland en zorgt voor een optimale impact van de giften van onze donateurs. Daarnaast besteedt DIIF extra aandacht aan inclusiviteit, circulariteit en duurzaamheid en richten we ons op de themagebieden educatie, gezondheid, energie en agri/voedsel.

Onderzoek naar impact
Bij het selecteren van sociale ondernemingen putten we uit een groot netwerk via bijvoorbeeld Pymwymic, andere investerings- of impactfondsen en PYM, het netwerk van impact investeerders. We investeren niet in niche-oplossingen, maar alleen in sociale ondernemingen die oplossingen met potentie bieden. Oplossingen dus die mainstream kunnen worden, op te schalen zijn en zo meer impact kunnen genereren. De integrale visie van Earth Charter is daarbij leidend. Het is een moreel kompas en mondiale beweging voor een duurzame, rechtvaardige en vreedzame wereld met als uitgangspunt respect en zorg voor alle levensvormen, ecologische integriteit, sociale en economische rechtvaardigheid en democratie, geweldloosheid en vrede. Op basis van onder andere deze visie zijn later de 17 beter bekende Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN ontwikkeld.
Samenwerkingspartners