Eenmalig doneren

Een deel van uw eenmalige donatie is aftrekbaar van de belastingen. Het drempelbedrag voor die aftrek is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3 zonder uw persoonsgebonden aftrek*. Wat u meer schenkt dan het drempelbedrag is tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar.

In onderstaande tabel staat voor een aantal voorbeelden wat uw belastingvoordeel is en wat uw schenking u dus netto kost. Deze berekeningen gaan uit van een inkomen van € 35.000,-.

uw schenking: belastingvoordeel: uw schenking kost u netto:
-€ 500 -€ 202 -€ 298
-€ 1000 -€ 404 -€ 596
-€ 3500 -€ 1414 -€ 2086
Periodiek doneren
Als u periodiek een bepaald bedrag wilt doneren en minimaal vijf jaar lang minstens één keer per jaar een vast bedrag overmaakt, is een periodieke gift altijd aftrekbaar. Er geldt dus geen drempel, geen maximumbedrag en u mag het hele schenkingsbedrag aftrekken. Wel moet u de periodiek donaties daarvoor vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Sinds 2014 hoeft die overeenkomst niet meer via de notaris vastgelegd te worden. Een schriftelijke overeenkomst met ons is voldoende. U kunt zo’n overeenkomst hier downloaden.
Een Fonds op Naam inrichten
Als uw doelstellingen en verwachtingen binnen het statutaire doel van DIIF passen en u overweegt om langere tijd donerend te investeren zonder daarvoor een eigen stichting op te richten, kan DIIF u helpen. Wij zien toe op de uitvoering en betrekken u uiteraard bij uw fonds. U maakt met een Fonds op Naam zo dus gebruik van onze deskundigheid en ons uitgebreide netwerk.
Doneren via een nalatenschap of legaat*

Bij een nalatenschap of legaat is het belangrijk een aantal zaken vooraf te weten.

  1. Het is van belang een goed beeld te hebben van uw wensen en idealen. Op basis daarvan verzorgt DIIF uw erfstellingen of legaat graag met bijzondere toewijding. Als uw intenties niet beschreven staan of bij ons bekend zijn, komt uw nalatenschap ten goede aan een van onze themagebieden.
  2. DIIF is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft dus de ANBI status. Dat betekent dat schenken aan DIIF aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting als u in Nederland belastingplichtig bent. Bovendien hoeft DIIF geen erfbelasting te betalen over de ontvangen gelden.
  3. DIIF brengt geen kosten in rekening en dat betekent weer dat uw schenking of legaat volledig wordt aangewend voor uw doelen.
  4. Voor het nalaten is een codicil - een eigen handgeschreven verklaring - niet voldoende. Het is belangrijk dat u uw wensen vastlegt in een testament. Dat kan op twee manieren:

    a. Benoemt u DIIF tot (mede)erfgenaam, dan hebben wij alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. We erven dan alle baten en lasten van de nalatenschap.
    b. Laat u DIIF een legaat na, dan kiest u ervoor ons een bepaald geldbedrag, een goed (bijvoorbeeld een huis) of een effectenportefeuille na te laten.

*Als u DIIF in uw nalatenschap wilt opnemen, dan hebt u bij het opstellen van uw testament ons RSIN- nummer nodig. Dat nummer is 853997044.

Wilt u via een donatie veelbelovende startups steunen, dan kan dat via DIIF.

Neem contact met ons op >>