Word jij het nieuwe bestuurslid bij DIIF?

Wie zoeken we?

Om het bestuur te versterken naar een 5-koppig bestuur zijn we momenteel op zoek naar een enthousiast bestuurslid. Iemand die het leuk vindt om mee te bouwen aan het fonds. De komende jaren moet de organisatie verder vorm krijgen. En willen we het aantal investeringen vergroten.

Op dit moment is het bestuur veel bezig met operationele zaken, maar de wens is om meer een bestuur op afstand te worden in het komende jaar.  We moedigen vooral jongeren aan om zich aan te melden want we vinden het belangrijk dat ook de volgende generatie is vertegenwoordigd in het bestuur.

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar, waarvan 6 keer virtueel en 4 keer tijdens een fysieke bijeenkomst.

Over het Donor Impact Invest Fund

De DIIF is oorspronkelijke ontstaan als: Stichting Pymwymic Donor Involve Fund. Margaret van Beuningen-McGovern herkende de kracht van Donor Advice Funds (DAF’s) in de VS en bracht dit idee naar NL. De DIIF (Donor Impact Invest Fund) is hiermee één van de eerste Donor-Impact-Investerings fondsen in NL. Juist voor hele jonge disruptieve sociale ondernemers is startkapitaal heel belangrijk.

In 2021 is de DIIF een zelfstandige stichting geworden en zal zich inzetten voor een duurzame manier van investeren. Steward Ownership stimuleert niet alleen de ondernemer maar ook de investeerder tot een meer regeneratieve economie. We werken nauw samen met PYM, hét netwerk van impact investeerders.

Het fonds wordt vanuit een vrijwillig, onbezoldigd 4-koppig bestuur aangestuurd en er is één ft’er fulltime bezig met relaties, fondsen uitbreiding en de ondersteuning van het bestuur. Momenteel zijn we bezig een tweede medewerker aan te nemen die zich zal gaan richten op het selecteren en bijstaan van de bedrijven waarin we investeren.

Wat doet Donor Impact Invest Fund

De DIIF doet sinds haar oprichting in 2014 directe investeringen op het gebied van energie, agri/food, gezondheid en educatie. Tot nu toe is er een 6-tal investeringen gedaan, maar 2022 is aangemerkt om een inhaalslag te plegen aangezien er nu fondsen zijn doordat meerdere donateurs zich aan DIIF verbonden hebben met meerjarige donaties.

Het doel is om in 5 jaar tijd tot een 50-tal investeringen te komen in kleine, disruptieve startups. Waar nodig staan ze ondernemingen vervolgens bij in het behalen van de beoogde impactdoelstellingen.

Waarden van het Fonds

De DIIF onderschrijft de waarden beschreven in het Earth Charter en stimuleert daarmee respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede.

Meer informatie

Mail naar bestuur@diif.foundation.

Frank en Alexandra in gesprek met Rense Bos (videoverslag)

Vanuit de vraag: “Hoe kan onze wereld er voor toekomstige generaties uitzien als financieel vermogen anders wordt ingezet?” ging Rense Bos in gesprek met Frank van Beuningen en Alexandra Korijn. Het ging onder andere over diepe versus brede impact, doneren versus investeren en welke percentage van het vermogen ingezet zou moeten worden voor impact investeren. Een boeiend interview. Met medewerking van Walburgpers, De Dikke Blauwe en Pym

Book Launch ZIE IMPACT from Bart Voorbergen on Vimeo.

Boeklancering Paul Hawken

We merken langs alle kanten dat er grote behoefte bestaat om de economie te herdefiniëren. Kortgeleden tijdens Zomergasten noemde Sandra Phlippen hoofd econome ABN-AMRO en sociologe, de economie een gedragswetenschap waarmee we ons leren verhouden tot, ons bewustzijn van, onze medemens en aarde (people en planet). Ze haalt hierbij Kate Raworth aan die spreekt over een verInnerlijkte moraal als noodzaak om het juiste te doen. “Als puur kapitalistisch systeem herbergt het (de economie, red) gevaren, fundamentele waarden als klimaat en ongelijkheid blijven buiten beschouwing.” 

In zijn visie op regeneration plaatst Paul Hawken leven in het centrum van iedere actie of beslissing. Dit ethische uitgangspunt werkt hij in zijn boek, en op de gelijknamige website, praktisch uit.
Deze ‘herstel-beweging’ stelt zich tot doel om in één generatie de klimaat-crisis op te lossen. Paul Hawken komt op 30 september voor de boekpresentatie naar Nederland.

De Nederlandse vertaling als eerste bemachtigen?
Bestel dan hier een exemplaar: https://lnkd.in/eaP5KvcV

Eigendom Anders Festival

Als DIIF hechten wij veel waarde aan hoe een onderneming is georganiseerd. Waar en door wie het initiatief is ontstaan, voor welk maatschappelijk of milieuprobleem biedt het een oplossing en hoe is het eigendom vastgelegd. Een aantal van onze huidige investeringen zijn in dit soort bedrijven. Niet alleen de rol van de ondernemer maar ook die van de medewerker, de klant en de investeerder wordt hierbij anders. Samen met de Iona Stichting en We Are Stewards organiseren we op 6 oktober in Utrecht een dag over anders omgaan met eigendom. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.eigendomanders.nl

Met donatiegeld impact verdubbelen?

Reflecterend op het Corporate Foundation congres, deelt columnist Rense Bos zijn visie op het onbenut potentieel van donaties.

Lees het artikel van de Dikke Blauwe hier.