Frank en Alexandra in gesprek met Rense Bos (videoverslag)

Vanuit de vraag: “Hoe kan onze wereld er voor toekomstige generaties uitzien als financieel vermogen anders wordt ingezet?” ging Rense Bos in gesprek met Frank van Beuningen en Alexandra Korijn. Het ging onder andere over diepe versus brede impact, doneren versus investeren en welke percentage van het vermogen ingezet zou moeten worden voor impact investeren. Een boeiend interview. Met medewerking van Walburgpers, De Dikke Blauwe en Pym

Book Launch ZIE IMPACT from Bart Voorbergen on Vimeo.

Boeklancering Paul Hawken

We merken langs alle kanten dat er grote behoefte bestaat om de economie te herdefiniëren. Kortgeleden tijdens Zomergasten noemde Sandra Phlippen hoofd econome ABN-AMRO en sociologe, de economie een gedragswetenschap waarmee we ons leren verhouden tot, ons bewustzijn van, onze medemens en aarde (people en planet). Ze haalt hierbij Kate Raworth aan die spreekt over een verInnerlijkte moraal als noodzaak om het juiste te doen. “Als puur kapitalistisch systeem herbergt het (de economie, red) gevaren, fundamentele waarden als klimaat en ongelijkheid blijven buiten beschouwing.” 

In zijn visie op regeneration plaatst Paul Hawken leven in het centrum van iedere actie of beslissing. Dit ethische uitgangspunt werkt hij in zijn boek, en op de gelijknamige website, praktisch uit.
Deze ‘herstel-beweging’ stelt zich tot doel om in één generatie de klimaat-crisis op te lossen. Paul Hawken komt op 30 september voor de boekpresentatie naar Nederland.

De Nederlandse vertaling als eerste bemachtigen?
Bestel dan hier een exemplaar: https://lnkd.in/eaP5KvcV

Eigendom Anders Festival

Als DIIF hechten wij veel waarde aan hoe een onderneming is georganiseerd. Waar en door wie het initiatief is ontstaan, voor welk maatschappelijk of milieuprobleem biedt het een oplossing en hoe is het eigendom vastgelegd. Een aantal van onze huidige investeringen zijn in dit soort bedrijven. Niet alleen de rol van de ondernemer maar ook die van de medewerker, de klant en de investeerder wordt hierbij anders. Samen met de Iona Stichting en We Are Stewards organiseren we op 6 oktober in Utrecht een dag over anders omgaan met eigendom. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.eigendomanders.nl

Met donatiegeld impact verdubbelen?

Reflecterend op het Corporate Foundation congres, deelt columnist Rense Bos zijn visie op het onbenut potentieel van donaties.

Lees het artikel van de Dikke Blauwe hier.