Interview met Ignaz in Impact Investor

Op het nieuwskanaal Impact Investor is het interview te lezen dat Ignaz Anderson had met Paula Garrido. Zij spraken over het thema van de komende Impact Days georganiseerd door Pym, maar ook waarom het huidige economische systeem niet meer werkt. De nieuwe economie zou veel meer op waarden gebaseerd moeten zijn die ingebed zijn in de beweging van het Earth Charter, dat 20 jaar geleden is ingezet. De principes die burgers meer kracht geven en gezamenlijke verantwoordelijkheid om een duurzame en vreedzame wereld te bouwen. Lees meer op Impact Investor

%d