Wie zijn wij?

In 2014 richtte Margaret van Beuningen-McGovern het donorfund* op en daarmee was het eerste Donor Impact Investeringsfonds in Nederland een feit. Waarom Margaret deze stap zette? Omdat ze de grote groei van Donor Advice Funds (DAF’s) in de Verenigde Staten meemaakte en zag wat het effect ervan was op de resultaten van jonge sociale ondernemingen. Ze ontdekte dat donerend-impact-investeren ervoor zorgt dat particulieren en stichtingen samen meer impact voor hun (statutaire) doel kunnen bereiken.

Het donorfund werd in 2021 een zelfstandige stichting en staat nu als Donor Impact Invest Fund (DIIF) los van Pymwymic. Sindsdien werven we donateurs en investeren we duurzaam met de verkregen donaties. Op die manier katalyseren we de groeipotentie van jonge sociale ondernemingen met impact die echt het verschil kunnen maken.

(*Toen statutair als Stichting Pymwymic Donor Involve Fund)

De mensen achter het Donor Impact Fund:
Ilse Bastmeijer
functie: voorzitter
expertise: marketing en impact investing
“Al heel mijn leven ben ik bezig met voeding. Eerst in het gezin waar ik opgroeide, daarna als marketeer. Toen ik impact investeren ontdekte, besloot ik mijn passie voor voeding samen te brengen met de nuttige inzet van kapitaal. Daarom steun ik ondernemingen nu actief bij het waarmaken van hun impactdoelstellingen. De komende jaren zet ik me via DIIF met volle overtuiging in voor het verstevigen van de brug tussen doneren en investeren. We gaan voor een portfolio met mooie sociale ondernemingen en een trouw netwerk van donoren die de investeringen mogelijk maken.”
Frank van Beuningen
functie: secretaris expertise: impact investing
“Wat impact investing betreft ben ik een early adapter en een man van de praktijk. In die praktijk moet de focus niet alleen op geld liggen, maar juist ook op onze omgeving, op mensen en op sociaal contact. Daarom zet ik me met passie in voor DIIF, een organisatie die gevoed wordt door eigen inkomsten en de juiste sociale ondernemingen weet te steunen. Verder is het heel nadrukkelijk mijn hoop dat heel veel organisaties ons voorbeeld zullen gaan volgen.”
Bas van Ecke
functie: algemeen bestuurslid expertise: software development, creative business solutions, investing
“Al lange tijd geleden heb ik ervoor gekozen met impact investeren mijn steentje bij te dragen aan een eerlijkere en meer leefbare wereld. Een wereld waaraan ook de volgende generaties plezier kunnen beleven. Daarom zet ik me nu binnen DIIF in voor de opbouw van een portfolio van mooie betekenisvolle investeringen in startups die de potentie hebben een grote maatschappelijke impact te genereren.”

Maak ook kennis met DIIF op LinkedIn

Volg hier onze LinkedIn pagina >>

Ad van der Sluijs
functie: penningmeester expertise: finance, impact investing, advies
“Impact investeren is voor mij in de loop van de jaren een vanzelfsprekendheid geworden. Simpelweg omdat het in deze wereld niet alleen moet draaien om winstmaximalisatie, maar zeker ook om optimalisatie van aspecten als mens en milieu. Vanuit die overtuiging zet ik me nu in voor DIIF, een organisatie die gevonden wordt door ondernemers, donateurs én investeerders. Want met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat kansrijke en betekenisvolle ondernemers het verschil kunnen maken.”
Jeanne Specht Grijp
functie: algemeen bestuurslid expertise: enabler, finance & investment, educatie
“Nelson Mandela zei ooit dat onderwijs het machtigste wapen is om de wereld te veranderen en ik ben dat met hem eens. Ik heb zelf voor impact investeren op educatief gebied gekozen, omdat ik me altijd verbaasd heb over de manier waarop investeringen in educatie en ontwikkeling worden beoordeeld. Ik hoop nu een steentje bij te dragen aan een nieuwe waarderingsmethodiek en met DIIF een betrokken community op te bouwen die een verschil kan maken. Ook op het gebied van educatie.”
Ignaz Anderson
functie: adviseur bestuur en fondswerving expertise: onderwijs, filantropie
“In de wereld van de filantropie en binnen het onderwijs willen we ontwikkelingspotentieel bevorderen om de sociale ongelijkheid in de wereld te verminderen. DIIF stimuleert door donerend te investeren het tot stand komen van innovatieve, bedrijfsmatige oplossingen voor deze en andere maatschappelijke vraagstukken. Ik zet me met mijn kennis en kunde graag in voor DIIF omdat dat ook potentiële donateurs de mogelijkheid biedt zo optimaal mogelijk bij te dragen aan een betere wereld.”