Fiscale aspecten

De DIIF heeft de ANBI status – algemeen nut beogende instelling. Voor u betekent dit dat uw schenking, in de meeste gevallen, aftrekbaar is voor de inkomsten belasting.

Schenken

ANBI status

Het Donor Impact Invest Fund (DIIF) is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor u betekent dit dat uw schenking (in de meeste gevallen) aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Voor een stichting met een ANBI status betekent dit dat zij geen schenkbelasting betaalt over ontvangen giften en nalatenschappen. Deze belastingvoordelen gelden alleen voor mensen die in Nederland belastingplichtig zijn.

De DIIF is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de DIIF zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voor het invullen van uw belastingformulieren is het van belang ons RSIN nummer te weten: 853997044

Eenmalige schenking

Steun aan de DIIF is naast een donatie ook een bewust besluit. Niet zelden is persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan plaatsvinden op uw initiatief of op ons initiatief. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in bepaalde projecten of thema-gebieden.

Voordeel: Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat u meer heeft geschonken dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Een drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van uw drempelinkomen.

Heeft u het hele jaar een fiscale partner, of kiest u ervoor om het hele jaar als fiscale partners beschouwd te worden? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar.

In onderstaande tabel ziet u voor verschillende schenkingen wat uw voordeel zal zijn. Deze berekeningen gaan uit van een (gezamenlijk) inkomen van € 35.000,-.

uw schenking:belastingvoordeel:uw schenking kost u netto:
€ 500,-€ 202,-€ 298,-
€ 1000,-€ 404,-€ 596,-
€ 3500,-€ 1414,-€ 2086,-

Periodieke schenking

In tegenstelling tot een eenmalige schenking is een periodieke gift altijd aftrekbaar. Deze periode dient wel minimaal vijf jaar te beslaan en wordt vastgelegd in een overeenkomst. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften en u mag het hele schenkingsbedrag aftrekken.

In de overeenkomst met de DIIF legt u vast dat u minstens één keer per jaar een vast bedrag overmaakt. Het grote voordeel is dat het bedrag volledig aftrekbaar is. Voor u een gunstige manier om steun te bieden aan projecten die u aan het hart liggen.

Periodieke Schenkovereenkomst: tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 is dit niet meer nodig. U legt de gift vast in een schriftelijke overeenkomst met de DIIF. U kunt deze overeenkomst downloaden:  

Nalaten en legateren

Met het oog op de erfbelasting profiteren de schenkers en de DIIF van de ANBI status. De DIIF brengt als dienstenorgaan geen kosten in rekening. Schenkingen en legaten kunnen voor de volle 100% worden aangewend voor de door de schenker aangegeven doelen, voor zover deze passen binnen de doelstellingen van de DIIF.

Met bijzondere toewijding verzorgt de DIIF doel en motief van erfstellingen en legaten. Particulieren vermaken een legaat of hun erfenis aan de DIIF met het oog op continuïteit in de zorg voor bepaalde doelen.

Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is helaas niet voldoende.

DIIF is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de DIIF alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De stichting en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap.

DIIF krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), of een effectenportefeuille. Ook een legaat aan de DIIF wordt in een testament vastgelegd. In dat geval is de DIIF benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Handelswijze DIIF

Wij streven ernaar om vooraf een duidelijk beeld te krijgen van de idealen die de erflater wil meegeven. Wanneer de intenties van de erflater niet omschreven zijn, of anderszins bij ons bekend, komen de gelden ten goede aan het DonorFund, waardoor alle themagebieden van de DIIF gesteund kunnen worden.

%d bloggers liken dit: