Terugblik EVPA-Brussel (1 en 2 december)


De jaarlijkse bijeenkomst van EVPA was dit jaar in Brussel. Frank van Beuningen en Ignaz Anderson namen deel en hebben opnieuw ervaren hoezeer samenwerken kan helpen bij het aangaan van de grote maatschappelijke opgaven. Een mooi voorbeeld was een community of practise rond health met We Share Forward Foundation. Ook hier werd in een deelsessie door Stichting Doen met WeAreStewards stilgestaan bij steward-ownership.

Eigendom Anders Festival

Als DIIF hechten wij veel waarde aan hoe een onderneming is georganiseerd. Waar en door wie het initiatief is ontstaan, voor welk maatschappelijk of milieuprobleem biedt het een oplossing en hoe is het eigendom vastgelegd. Een aantal van onze huidige investeringen zijn in dit soort bedrijven. Niet alleen de rol van de ondernemer maar ook die van de medewerker, de klant en de investeerder wordt hierbij anders. Samen met de Iona Stichting en We Are Stewards organiseren we op 6 oktober in Utrecht een dag over anders omgaan met eigendom. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.eigendomanders.nl