Boeklancering Paul Hawken

We merken langs alle kanten dat er grote behoefte bestaat om de economie te herdefiniëren. Kortgeleden tijdens Zomergasten noemde Sandra Phlippen hoofd econome ABN-AMRO en sociologe, de economie een gedragswetenschap waarmee we ons leren verhouden tot, ons bewustzijn van, onze medemens en aarde (people en planet). Ze haalt hierbij Kate Raworth aan die spreekt over een verInnerlijkte moraal als noodzaak om het juiste te doen. “Als puur kapitalistisch systeem herbergt het (de economie, red) gevaren, fundamentele waarden als klimaat en ongelijkheid blijven buiten beschouwing.” 

In zijn visie op regeneration plaatst Paul Hawken leven in het centrum van iedere actie of beslissing. Dit ethische uitgangspunt werkt hij in zijn boek, en op de gelijknamige website, praktisch uit.
Deze ‘herstel-beweging’ stelt zich tot doel om in één generatie de klimaat-crisis op te lossen. Paul Hawken komt op 30 september voor de boekpresentatie naar Nederland.

De Nederlandse vertaling als eerste bemachtigen?
Bestel dan hier een exemplaar: https://lnkd.in/eaP5KvcV

%d bloggers liken dit: